Kto je vlastníkom Európskej Únie?

27. decembra 2018, miramar, Nezaradené

Cieľom fašistického Nemecka bolo prostredníctvom II. svetovej vojny stať sa vládcom Európy, včítane územia bývalého Sov. Zväzu. Napriek tomu, že vojnu prehrali, významní predstavitelia wermachtu a najmä majitelia významných nemeckých zbrojných a chemických firiem sa z obavy pred medzinárodným tribunálom, rozutekali najmä do USA a štátov Južnej Ameriky. Niektorí po návrate do Nemecka sa opäť dostali k politickej moci so snahou dostať Nemecko do pozície vládcu Európy s využitím ekonomickej moci. Za pomoci USA, ktoré vojna nepostihla, sa Nemecko dostalo na takú ekonomickú úroveň, že začalo opäť diktovať Európe. Vodcovia novej politickej garnitúry boli takmer do jedného bývalí vysokí vojenskí činitelia fašistického wermachtu, ktorí svojimi aktivitami vytvárali opätovnú dominanciu Nemecka v Európe. Bol to predovšetkým kancelár Kondrád Adebnauer a najmä Walter Hallstein, ktorý v čase vojny bol nadporučíkom delostrelectva v hitlerovskej armáde. Tento človek sa stal v rokoch 1958 – 1967 vo veku 59 rokov prvým predsedom EHS (Európskeho hospodárskeho spoločenstva) a v rokoch 1968 – 1974 prvým predsedom Európskej Únie!!. Od tých čias sa Nemecko stalo jednoznačným dominantným lídrom EU a čiastočne aj s Francúzskom diktujú všetkým štátom Európy, ako sa majú správať. Aj do slovenskej ústavy sa dostal článok, ktorý hovorí o prednosti zákonov EU pre zákonmi Slovenska. Keď počujeme od politikov, že je to nariadenie EU, čo to vôbec znamená? Kto je to EU? a kto je jej vlastníkom? Samozrejme, že keď Nemecko má v európskom parlamente 90 hlasov a Slovensko len 13, tak nás prehlasujú bez problémov. Tak aké zastúpenie a aké práva má Slovensko v EU? Je to podradné a to znamená, že Slovensko nie je rovnoprávnym členom, ale podnájomníkom tohoto združenia. Predstavte si, že bytový dom má 28 poschodí (analogicky je 28 štátov v EU) a vlastníkom tohto domu je Nemecko a čiastočne Francúzsko. Ostatní a najmä stredoeurópske štáty sú iba podnájomníkmi, ktorí sa musia chovať tak, ako sa majiteľ rozhodne. Preto Slovensko nič nerozhoduje, ale sa len prispôsobuje, čo Nemecko nariadi. Takto funguje aj naše hospodárstvo na Slovensku, že sme sa stali doslova závislí na nemeckej ekonomike. Proste sme v područí ako bývalé kolónie v Afrike. Nemôžme sa tomu diviť, že Anglicko odstupuje z EU. Však ako znesie kráľovstvo, ktoré vládlo niekedy celému svetu dirigovanie zo strany Nemecka? Ako by znieslo lordstvo a stará bosorka kráľovna, aby jej kráľovstvo niekto iný mal riadiť? Predstavte si, že do toho bloku nešli ani Švajčiari, ani Nóri, oni v referende to odmietli. Teraz namiesto spoločného bývania v bloku, si žijú akože vo vlastnej vilke, rozkazujú si sami, čo potrebujú robiť, ako sa majú chovať, atď. Len naši slepí politici si nahovárajú, aký výborný projekt je EU, ale pre koho? Túto otázku si nepoložia, kto je vlastníkom EU?. Naší politici sú ako zrakovo postihnutý lyžiar, ktorého vedie nemecký lyžiar. Či dôjde do nejakého cieľa a či nespadne na svahu a či do cieľa nikdy nedôjde, je otázne.